Jak wybrać zarządcę nieruchomości?


Informacje o zarządcach nieruchomości. Jak wybierać zarządców, czym się kierować oraz informacje o czynszu.

Wybór zarządcy dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości, właścicieli wyodrębnionych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, jak i współwłaścicieli nieruchomości. Ta grupa osób może samodzielnie zadbać o interesy związane z nieruchomościami albo wybrać zarządcę nieruchomości. Drugie rozwiązanie w praktyce jest częściej spotykane. Powodów jest przynajmniej kilka, a wśród tych wymienić należy przede wszystkim brak doświadczenia, problemy organizacyjne, ryzyko samodzielnego zarządzania nieruchomościami czy chęć zaoszczędzenia czasu. Takie przesłanki najczęściej sprawiają, że mieszkańcy decydują się na powierzenie tego zadania osobom trzecim, czyli profesjonalistom – zarządcom nieruchomości.

Na co zwracać uwagę wybierając zarządcę nieruchomości?

Niezbędne kwalifikacje

Podstawową kwestią jest konieczność rozeznania się, czy zarządca nieruchomości posiada odpowiednie kwalifikacje. Jest to o tyle ważne, że każdy z nich jest odpowiedzialny za szereg prac związanych nie tylko z dbaniem o właściwy stan techniczny budynku, ale również o finanse. Z tego względu tak ważne jest, aby firma, która zostanie wybrana, zatrudniała wyłącznie profesjonalistów. Zgodnie z wymogami, każdy zarządca powinien posiadać licencję. Aby taką uzyskać, musi legitymować się wykształceniem wyższym, ukończyć studia podyplomowe, odbyć praktykę zawodową, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i nie być karanym. To, że dana osoba jest uprawniona do wykonywania zawodu, potwierdzone zostaje certyfikatem. Listę zarządców, którzy go posiadają i mogą wykonywać zawód znaleźć można na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Nie tylko zarządzanie

Do zadań zarządców należy znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Potrzebna jest rozległa wiedza – poza reprezentowaniem mieszkańców przed organami władzy rządowej czy samorządowej, są oni zobowiązani do pilnowania finansów. Dobry zarządca nie tylko ma wiedzę w zakresie prawa, ekonomii czy księgowości. Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest też, aby osoba, której powierzą zadanie zarządzania nieruchomością była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. W tym zakresie każdy zarządca jest zobowiązany przepisami do posiada ubezpieczenia w wysokości około 400 tys. zł. Dobrze jednak, aby wybrana firma posiadała ubezpieczenie na około 1 mln zł.

Doświadczenie i cena

Na rynku działają zarówno firmy, które zatrudniają zarządców, jak i specjaliści, którzy prowadzą własną działalność. Choć wybór podmiotu zależy od osób zainteresowanych, to warto pamiętać, że przedsiębiorcy najczęściej zatrudniają znacznie więcej fachowców – poza licencjonowanymi zarządcami nieruchomości mowa o księgowych, prawnikach czy administratorach. Takie podmioty, świadcząc kompleksowe usługi, mogą też zagwarantować lepsze ceny, jeżeli na rynku funkcjonują od dłuższego czasu. Ma to ścisły związek z tym, że współpracują z szeregiem partnerów, w tym choćby z konserwatorami infrastruktury. Cena to jednak nie wszystko – ważne jest też doświadczenie. Dobrego zarządcę poznać można przede wszystkim po stanie budynków, jakimi zarządza.

Sprawnie i na czas

Każda współpraca opiera się na komunikacji. Aby ta była sprawna, potrzebne są różne kanały, za pomocą których zainteresowane podmioty będą mogły się porozumieć. W przypadku zarządcy kwestia ta jest niezwykle istotna. Z tego też względu warto sprawdzić, czy wybrany podmiot posiada stronę internetową z danymi kontaktowymi, a także czy udostępnia całodobowe telefony alarmowe. Istotna jest też kwestia dokonywania rozliczeń. Najlepsze firmy działające na rynku posiadają własne programy rozliczeniowe, zaś każdy mieszkaniec dostaje dostęp do panelu, dzięki czemu na bieżąco może sprawdzać swoje płatności. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność między innymi umawiania się z zarządcą, aby przejrzeć dokumenty.